Сончевата и ветерната енергија можат да се произведуваат во мали размери во домовите на луѓето или, пак, можат да се генерираат од поголеми, индустриски размери.

Зелената енергија може да доведе до стабилни цени на енергијата бидејќи овие извори често се произведуваат локално и не се толку погодени од геополитичка криза, од промените на цените или нарушувањата на синџирот на снабдување. Економските придобивки вклучуваат и создавањето работни места при градење на објекти кои често им служат на заедниците каде се вработени работниците.

Зелената енергија исто така претставува решение за ниски трошоци за енергетски потреби на многу делови од светот, дополнително ја зголемува достапноста на зелената енергија, особено во земјите во развој.

Зелената енергија има капацитет да ги замени фосилните горива во иднина. Иднина која станува сегашност.

Зелената енергија не само што може да стане економски исплатлива, туку може да биде и препорачана опција.

Ефикасноста во зелената енергија е зависна од локацијата, бидејќи, ако се има вистински услови, како што се честа и силна сончева светлина, лесно е да се создаде брзо и ефикасно енергетско решение.

Создавањето енергија со нула јаглероден отпечаток е голем чекор кон еколошка иднина. Ако можеме да го искористиме за да ги задоволиме нашите потреби за моќ, индустријата и транспортот, ќе можеме во голема мера да го намалиме нашето влијание врз животната средина.

 
Зошто Задруга?