Мрежа на задругари
Концепт за успешна енергетска демократија - Енергетски задруги и јавна сопственост

Енергетските задруги се еден механизам за прераспределба на моќта. Енергетските задруги се во сопственост и управување од членовите на задругата, така што тие овозможуваат локално фокусирано донесување одлуки како одраз на локалните приоритети.

Концептот на енергетска демократија, исто така, бара социјално праведен енергетски систем, што значи универзален пристап, фер цени и безбедни, синдикални и добро платени работни места. 

Енергетскиот систем треба да работи во јавен интерес, со мотив профитот да им отстапи место на социјалните и еколошките цели.

Концептот треба да обезбедува премин од извори на енергија со висок кон низок јаглерод, за да имаме свет напојуван целосно од обновлива енергија. 

Нема сомнеж за придобивките што можат да се случат на заедниците од развојот на енергетски проекти во заедницата.

Енергетската задруга со своите членки обезбедува платформа за групите во заедницата да ги споделат своите искуства и да учат едни од други како и да се зголеми темпото на развој.

Концептот обезбедува создавање соларна иднина - со помош на чиста енергија од нашите покриви.

Преку тоа целта е заедно да одлучуваме како ќе се произведува нашата енергија. Растеруваме загаден воздух, произведуваме сопствена струја, си помагаме и ги менуваме работите од дното нагоре.

Во акција сме задругари, нема повеќе време за губење!

Ако вие или вашата група или организација на заедницата ги поддржувате овие цели - ве повикуваме: Придружете ни се денес!

За дополнителни детали за опсегот на придобивките од членството и различните видови на членство може да не контактирате.