ВИЗИЈА: 
     Свет напојуван целосно од обновлива енергија и ставање на луѓето во срцето на енергетскиот систем.

МИСИЈА:
      Да се ​​поддржи и забрза транзицијата кон праведен, нискојаглероден и енергетски систем предводен од заедницата.

 
Визија и Мисија