Детали за контакт

Е-пошта

zelenazadruga@gmail.com

Телефон

+389 77 722 024
+389 75 434 900

Адреса

Ул. Кирил и Методиј 38, Куманово

Социјални мрежи