ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА: 

Зелена енергија е секој вид на енергија создадена од природни ресурси, како сонце, ветер или вода...

Клучот кај овие енергетски ресурси е што тие имаат минимално влијание врз животната средина и не ослободуваат стакленички гасови во атмосферата.

Зелените извори на енергија се обновуваат, додека изворите на фосилните горива не можат да се обноват. Зелените извори не подразбираат операции на рударство или дупчење што секогаш им наштети на еко-системите.

Зелената енергија е важна за животната средина бидејќи ги заменува негативните ефекти на фосилните горива со повеќе еколошки алтернативи. Како резултат на природните ресурси, зелената енергија е секогаш обновлива и чиста, што значи дека таа не испушта / или продуцира стакленички гасови и често е лесно достапна.

Дури и кога се зема предвид целокупниот животен циклус на зелените извори на енергија, тие ослободуваат многу ниско ниво на загадувачи во воздухот и далеку помалку стакленички гасови од фосилните горива. Ова е добро не само за планетата, туку и за здравјето на луѓето и животните кои треба да дишат чист воздух.

Зелената енергија изгледа дека е дел од иднината на светот, нудејќи почиста алтернатива како замена на денешните извори на енергија. Овие извори на енергија лесно се надополнуваат, добри се за животната средина, но исто така водат и кон создавање работни места и се чини дека ќе станат економски најодржливи со продолжување на нивниот развој.

 
Зелена Енергија