Инвестираме заедно
Соларните панели на вашиот сопствен покрив се фантастичен почеток.

Но, заедно можеме многу повеќе!

Преку Задругата планираме да ги поврземе луѓето кои сакаат да инвестираат во поголеми соларни централи. Многу поголеми од оние што стојат на покривите на куќите. Има многу „празни“ покриви кои чекаат посветла иднина.

Размислете само за станбени згради, но и за јавни или индустриски згради.

Можеме да произведуваме чиста енергија и надвор од градот: на полиња во комбинација со земјоделско производство, на напуштени парцели и други локации.

Заедно, преку електраните ќе формираме една голема „виртуелна електрана“ која ќе ги снабдува членовите на задругата со енергија. И сето тоа додека нашата позиција, улога и значење како учесник на пазарот на енергија расте.

Преку овој тип на заедничко инвестирање, кооперативците ќе станат сопственици на акции во електраната.

Повратот на инвестицијата ќе се постигне преку електричната енергија што ја произведуваме заедно.

Нашиот план е да започнеме потрага по соодветна локација и да истражиме инвестицијата да биде финансиски профитабилна.

Бројот на неискористени покриви и други можни локации е огромен - ако знаете добра локација, кажете ни.