ЦЕЛИ: 

     Развивање на современи решенија за зелена енергија и создавање на одржлива иднина со енергетска независност, без штета врз животната средина во која живееме и со цел фосилните горива да станат минато.

 
Цели