И јас сакам соларна централа
Не е тајна дека во Македонија има многу сончеви денови и дека овој потенцијал чека да се искористи.

Потребни се покрив и почетни средства за соларна централа, за да се овозможи секое домаќинство да може да стане производител и потрошувач на чиста енергија - т.н. Прокураторот го испраќа вишокот произведена енергија во мрежата. И кога соларните панели не можат да ги покријат потребите на домаќинството, се користи енергија од мрежата, како и обично.

Соларната технологија е добро позната, а цените на опремата се намалуваат.

Тогаш зошто гледаме толку малку соларни панели на покривите во Македонија?

Како прво, соларната не е златната кокошка на која некои се надеваат. Со сегашните ниски цени на струјата добиена од нечист лигнит, соларната енергија тешко може да се натпреварува. Но во поново време гледаме дека и со цената на јагленот и неговата набавка постојат предизвици. На тоа ќе ги додадеме и негативното влијание на јагленот врз животната средина и загадувањето на воздухот.

Значи, ако сте тука за брза заработка, подобро да се откажете овде.

Меѓутоа, ако сакате да бидете дел во поинаква планетата каде ќе намалува смогот, пепелта, неизвесност и сиромаштија, добредојдени сте.

За неколку од оние кои досега се обиделе да постават соларна централа на својот покрив и да ја поврзат на мрежата, патувањето се покажало како авантура.

Каде да започнете? Кога да се јавите? Чии совети да слушате? Како да се помине низ лавиринтот на бирократијата? И дали е воопшто возможно за поединци и домаќинства?

Задругата се подготвува да се грижи за извозот на вишокот енергија во домаќинствата, колективно преговара со добавувачите кои го купуваат тој вишок и наоѓа нови начини за производство и потрошувачка на чиста енергија - за сите нејзини членови!

Со стотици илјади покриви во Македонија, навистина можеме да направиме нешто големо.